• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • color1 color
  • color2 color
  • color3 color

Lautstark 2017

Juba kaheksandat korda toimub armastatud saksakeelne muusikaprojekt "Lautstark".

Kutsume Teid koos oma õpilastega osalema!
Registreerumistähtaeg: 16.02.2017
Lisainfo:
https://www.goethe.de/ins/ee/et/spr/unt/wuv/lts.html

Orientierungsspiel und Kreativfabrik


ORIENTIERUNGSSPIEL
6. aprillil kell 10.00 korraldab Kadrioru Saksa Gümnaasium saksakeelse võistkondliku orienteerumismängu „Nalja nabani“. Täpsem info KSG kodulehelt: http://www.ksg.edu.ee
http://www.ksg.edu.ee/en/52-uudised/viimased-uudised/702-nalja-nabani

KREATIVFABRIK
12. aprillil 2017 korraldab Kadrioru Saksa Gümnaasium üleriigilise saksakeelse teatripäeva „Kreativfabrik”. Täpsem info KSG kodulehelt: http://www.ksg.edu.ee
http://www.ksg.edu.ee/en/52-uudised/viimased-uudised/700-kreativfabrik

Võõrkeeleõpetajate liidu sügiskonverents

Digiajastu võõrkeeleõpetus ja –õpetaja sügiskonverents

Aeg: 21. november 2015
Koht: Tartu, Tartu Ülikooli Philosophicum (Jakobi t. 2)

Konverentsi töökeel on eesti keel.

Töötubade/ettekannete teemavaldkonnad:

= Digiajastu väljakutsed ja võimalused
= Digiajastu võõrkeeleõpetaja professionaalsus: pädevused, koolitamis- ja enesetäiendamisvõimalused
= Nutikad tehnoloogiad ja digitaalne kirjaoskus
= Muusika ja kirjandus võõrkeeletunnis
= Õppijate motiveerimine
= Tunnivälised tegevused digiajastul

Konverentsi läbiviimist toetab Haridus-ja Teadusministeerium.

Ootame 2015. aasta sügiskonverentsile oma liikmeid, koostööpartnereid, koolitajaid ja keelehuvilisi ettekandeid kuulama, töötubades kaasa lööma ja kogemusi/arvamusi

REGISTREERIMINE

Konverentsile registreerimine algas 15. oktoobril 2015 EVÕLi kodulehel http://www.voorkeelteliit.eu/

Konverentsi ajakava (.pdf)
Konverentsi teesid. (pdf)

Kolmas tõlkevõistlus alaku!

Eesti Goethe-Selts koostöös Weimari Goethe-Seltsi ja Tartu Saksa Kultuuri Instituudiga kuulutab välja tõlkevõistluse gümnaasiumiõpilaste ja tudengite seas.

Kolmas Eesti Goethe-Seltsi tõlkevõistlus on pühendatud 20. sajandi baltisaksa kirjandusele. Tõlkimiseks on valitud terviktekstid või tekstikatkendid baltisaksa kirjanduse paremikust.

Siegfried von Vegesack on tuntud eeskätt oma romaanitriloogiaga Balti tragöödia, mis on tõlgitud ka eesti keelde. Manfred Kyberit teatakse peamiselt tänu tema allegoorilistele loomajuttudele, mis võisid kuuluda 1920. ja 1930. aastatel ka eestlaste lugemislauale. Baltisakslasi seob eestlastega huumorisoon. Baltisaksa anekdoodid ehk Pratchen on baltisaksa jutuvestmistraditsioon, millest pakume samuti kimbukese tõlkimiseks.

Lisainfo: https://goetheselts.wordpress.com/2017/01/

Euroopa keeltepäeva viktoriin 2015

KP2015

20 küsimust Euroopa keelte ja kultuuri kohta
1.-15. september 2015
Link viktoriinile http://edlv.planet.ee/KP2015/

Lehrwerke (2016)

 

Gümnaasium: tasemed B1, B2
== Sicher, kirjastus Hueber ==

Eelised

digitaalne pakett valgele tahvlile
head lisamaterjalid
piisavalt uusi sõnu peatüki kohta
töövihikus uute sõnade juures piisavalt ruumi tõlgete kirjutamiseks
palju kommunikatiivseid harjutusi
head tekstid
hea ülesehitus
meediapakett filmidega
B2.1 õpik ja tv koos, B2.2 õpik ja tv koos

Puudused

online-harjutuste puhul mõnikord täiesti uus sõnavara
testid liiga lihtsad
mõned teemad ei kõneta noori
mõned kuulamisharjutused liiga rasked
osad teemad seotud töömaailmaga, õpilaste jaoks pole alati eakohane

 

 

== Ausblick, kirjastus Hueber ==

Eelised

õppekomplekt koosneb õpikust, töövihikust, õpetajaraamatust koos testidega, CD-plaadist
on olemas online-harjutused
harjutused kõikide osaoskuste kohta
töövihikus head sõnavara kordavad harjutused
töövihikus uute sõnade loend iga peatüki lõpus

 

 Puudused

testid liiga lühikesed ning kohati liiga lihtsad
mõnede peatükkide juures töövihikus liiga palju grammatikaharjutusi erinevatel teemadel
tekstid liiga pikad
õppekomplekti ei kuulu filmid
töövihikus ei ole uute sõnade juures ruumi tõlke kirjutamiseks


 == Schritte International, kirjastus Hueber == 

Eelised

head online-harjutused
harjutused kõikide osaoskuste kohta
õpik on töövihikuga koos
DVD töölehtedega

Puudused 

õpikus lugemistekstid liiga lühikesed

 

 

 == Ziel, kirjastus Hueber == 

Eelised

harjutused erinevate osaoskuste kohta
DVD töölehtedega
hea õpetaja käsiraamat
töövihik mahukas
head foneetikaharjutused
harjutused onlines

Puudused

testid liiga lühikesed
teemad ei kõneta noori
uue sõnavara loend puudub
grammatika teemad ebaloogilises järjekorras

 

== B- keel (6.-9. Kl.) ==

== Kein Problem, kirjastus Koolibri ==

Eelised

on olemas emakeelne tugi
väga hea töövihik
soodsa hinnaga
grammatika on esitatud süsteemselt
grammatika on antud töövihikus ja seda ei pea õpilased tagastama
on olemas väga head sõnavaraharjutused onlines
on olemas õpetaja käsiraamat ja testiraamat
on olemas sõnavaralehed
on olemas sõnakaardid (toiduained)
õpik ja töövihik toetavad teineteist
õppekomplekt on kerge

Puudused

ei ole interaktiivne
vananenud
grammatikatabelid ainult õpiku teises osas
puudub videomaterjal
vähe kuulamisülesandeid
1. ja 4. osa on väga mahukad
kuulamisülesanded ei ole autentsed
võiks olla rohkem grammatikaülesandeid

 

== Beste Freunde, kirjastus Hueber == 

Eelised

õpiku juurde kuuluvad töövihik, õpetajaraamat testidega ja CDd
uued sõnad on antud lausetes
õpikud on keeletasemete järgi
õpetajale on olemas terve digipakett
kodulehel on interaktiivsed harjutused, kahjuks B1.1. veel ei ole
on olemas videoklipid ja pildimaterjal
õpik ja töövihik toetavad teineteist
koduleheküljel (sisselogimisega) on olemas ka näidistest ja harjutusmaterjal, kahjuks alates A2.2. teisest poolest puudub

 

Puudused

vähe lugemistekste
mõned neist interaktiivsetest harjutustest ei tööta

 

 
==  Planet, kirjastus Hueber ==

Eelised

teemad on noortele huvitavad
õpik ja töövihik toetavad teineteist
on olemas CD ja DVD
on olemas õpetajaraamat lisamaterjalidega
on olemas head testid

 

Puudused

puudub emakeelne tugi
sõnad antud töövihikus, kuid ruumi tõlkimiseks pole jäetud
töövihik on liiga mahukas
pisut aegunud

 
 A-keel 1.-9. klass

== Planetino (A1-A2), kirjastus Hueber ==

 Eelised

sobilik vanusele 7-11
palju dialooge
CD-rom lisaülesannetega
interaktiivne õpik smart-tahvliga kasutamiseks
lisülesanded internetis 1. osa kohta
testid iga 2 peatüki kohta õpetajaraamatus
DACHL- teemad


Puudused

uue grammatika sissetoomine (Perfekt ja Präteritum korraga)
TV-s pole sõnade tähenduste jaoks ruumi
3. osa üsna mahukas
õpiku jõuab läbi võtta 4 nädalatunni juures


== Planet (A2-B1), kirjastus Hueber == 

Eelised

Võib kasutada A-keele õpikuna, kui alustatud on Planetinoga
A-keeles võib alustada 6. klassis A2 õpikuga
0n-line ülesanded kirjastuse kodulehel
interaktiivne õpik smart-tahvliga kasutamiseks
kordamistestid TV-s
testid iga 2 peatüki kohta õpetajaraamatus
Planet + ümbertöötatud õpik ilmumas

 

Puudused

väga palju uusi sõnu
TV-s pole sõnade tähenduste jaoks ruumi
B1 raske ja mahukas
teemad ei kattu kohati õppekavaga
TV liiga mahukas
kohati aegunud
õpik ja tv sobilikud kaheks aastaks
kaalult raske

== Beste Freunde, kirjastus Hueber == 

Eelised

võib kasutada A-keele õpikuna
interaktiivsed ülesanded
interaktiivne õpik smart-tahvliga kasutamiseks
head, aktuaalsed teemad
sõnavara esitus TV-s koos näitelausetega
värviline
ei ole liiga mahukas
ei kaalu palju
õpetajaraamat põhjalik
projektid
kontrolltööd kahes rühmas
projektiideed
videod
CD-Rom
õpetajad soovitavad

 

Puudused


 
C-keel, gümnaasiumiaste 
== Menschen, kirjastus Hueber == 

Eelised

maksimaalne heakskiit õpetajatelt
hea ja kaasaegne õppekomplekt
õpetajaraamat ja lisamaterjalid, lingid
veebitöövihik
keskendutatakse kõikidele osaoskustele
DACHL printsiip
kompaktne
kõnetab õppijaid ja õpilasi
toredad videod koos ülesannetega
Moodle

 

Puudused

võiks sisaldada rohkem grammatikaülesandeid
testid alguses lihtsad kuid üsna mahukad (3 Lektioni kohta)

 
 C-keel, III kooliaste
==  Tangram, kirjastus Hueber ==

Eelised

kaasaegne
õpik ja töövihik koos
1.õpik väga sobiv algkursuse jaoks
sisaldab palju dialooge


 Puudused

== Themen neu, kirjastus Hueber ==

Eelised

süsteemne ülesehitus
teemad ja grammatika head
töövihiku vastused enesekontrolliks töövihiku lõpus

 Puudused

veidi vananenud
peatükid liiga mahukad
töövihik liiga mahukas

C-keel, III kooliaste ja  gümnaasiumiaste

== Deutsch für uns, kirjastus TEA ==

Eelised

kakskeelne, eestikeelse sõnastikuga
iga teksti ees on sõnavara välja toodud


Puudused

aegunud,must-valge trükk
tekstid ja teemad kehvad
töövihik nõrk
süsteemitu grammatika
testid on pigem harjutusvara
ei ole interneti tugeJuvenes Translatores 2015

Juvenes Translatores on iga-aastane tõlkevõistlus 17-aastastele õpilastele.
2015. aasta võistlus toimub 26. novembril ning sellel võivad osaleda 1998. aastal sündinud õpilased.
Osalemiseks peavad koolid end kõigepealt ajavahemikus 1. september–20. oktoober registreerima.
Selle aasta teemaks on Euroopa arenguaasta.

Lisainfo: http://ec.europa.eu/translatores/index_et.htm

Saksa kevad - Schülerwettbewerbe

Vom 4. April bis 7. Mai 2016 präsentiert sich Deutschland wieder mit einem vielfältigen Programm in Estland. Mit über 70 Veranstaltungen zu Kunst, Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft und zur deutschen Sprache ist für jeden Geschmack etwas dabei. Weitere Informationen und das vollständige Programm sind ab sofort unter www.saksakevad.ee zu finden.

E-WETTBEWERB "E-LERNSPIELE ZU GRIMMS MÄRCHEN”
Brüder Grimm und Märchen, Spiele und Deutsch - was könnte noch besser zusammen passen? Von Schülern programmierte Lernspiele im Web dienen zum Deutschlernen bei. Ganz märchenhaft!
Zum 8. deutschsprachigen – e-Wettbewerb werden e-Lernspiele zu Grimms Märchen sowohl von den Einzelteilnehmenden als auch von Kleingruppen (2-3 Mitglieder) erwartet. Die Bewertung der e-Lernspiele erfolgt in drei Altersgruppen: Klassen 6-7, 8-9 und 10-12.
Mehr Information: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
https://8esaksakonkurss.wordpress.com/

Hessen-Quiz

Wie gut wisst ihr über das Bundesland Hessen Bescheid? Nicht viel? Kein Problem!
Dieses aus 20 Fragen bestehende Quiz ermöglicht es euch, sich mit diesem Thema etwas näher zu beschäftigen. Es gibt Fragen zu verschiedenen Sachgebieten. Zu jeder Frage gibt es 3 Antworten – nur eine ist richtig. Googeln hilft bestimmt weiter. Viel Spaẞ!

http://edlv.planet.ee/hessen2016/

ONLINE-QUIZ “DEUTSCH IST COOL”
Deutschland ist ein spannendes Land. Wir laden Schüler ein, dieses Land anhand eines Online-Quiz zu entdecken
Alle Schüler der Klassen 4-5, die noch keinen Deutschunterricht haben, sind herzlich eingeladen, am estnischsprachigen Quiz „Deutsch ist cool“ teilzunehmen. Mit dem Quiz wollen wir den Schülern interessante Auskunft über Deutschland vermitteln. Das Quiz ist zu finden unter http://edlv.planet.ee/saksa2016 oder auf der Homepage des EDLV www.edlv.ee. Unter den Teilnehmern werden kleine Preise verlost. Für die Schulen mit besonders großer Teilnahme gibt es Urkunden.


SCHNELLER - HÖHER - WEITER

ein Internetquiz über das Sportleben in Deutschland, Ungarn, Tschechien und Estland (14.-31.04.2016)
http://edlv.planet.ee/Sport2016/ 

Deutsch lernen mit Lingo

Lingo“ (lingonetz.de) ist ein multimediales Angebot zur Unterstützung von Deutsch als Fremdsprache oder Deutsch als Zweitsprache für Kinder und Jugendliche auf A1 Niveau. Das Medienpaket unterstützt Kinder im Ausland sowie Kinder, die gerade nach Deutschland gezogen sind, die deutsche Sprache zu entdecken und Deutsch zu lernen.  

Lingo-Flyer (.pdf)Bestellformular (.pdf) 

 

 

Orientierungsspiel „SMART auf deutschen Spuren in Tallinn”

Am 29. April 2016 um 10 Uhr findet am KSG (Deutsches Gymnasium Kadriorg)  im Rahmen des Deutschen

Frühling gs 2016 das Orientierungsspiel „SMART auf deutschen Spuren in Tallinn” statt. Mehr Information und Anmeldung auf der Homepage des Deutschen Gymnasiums Kadriorg ksg.edu.ee siehe Orienteerumismäng


DER 7. E-WETTBEWERB “MEIN DEUTSCH(LAND)”

NB!NB!NB! Palun varustada õpilaste e-posterite võistlustööd vajalike andmetega (tingimustes kirjas!!!/ http://7esaksakonkurss.wordpress.com/

Der Online-Wettbewerb "Mein Deutsch(land)" ist ein webbasierter Posterwettbewerb für Schüler und Schülerinnen
e-Wettbewerb ”Mein Deutsch(land)” integriert das Computerinteresse und Deutschkenntnisse der Jugendlichen. Auf den kreativen webbasierten Postern können die Schüler ihre Gedanken, Kenntnisse, Erfahrungen mit Deutsch und den deutschsprachigen Ländern ausdrücken. Auch Werbung für Deutsch ist willkommen. Online-Poster werden in zwei Altersgruppen bewertet: 6.-9. Klasse und 10.-12. Klasse.
Infos zum Wettbewerb und Einsenden der Arbeiten
Preise gibt es vom EDLV und HITSA.

Quiz über Winter und Weihnachten

Hier finden Sie 20 Fragen zum Thema Winter und Weihnachten.

http://edlv.planet.ee/Weihnachten2015/ 

Das Quiz ist bis zum 21.Dezember geöffnet und die Antworten und werden am 22.Dezember veröffentlicht.

Viel Spaß!

 

 

 

Scrabble-Wettbewerb auf Deutsch!


Schulstress? Oder einfach Frühjahrsmüdigkeit? Dann kommen Sie und 
entspannen Sie sich bei Scrabble!
Am 4. Mai findet in der Südalinna Schule in Tallinn ein 
deutschsprachiger Scrabble-Wettbewerb für Schüler (6-9.Klasse) statt. 
Anmeldung bis zum 29. April 2015.
http://www.edlv.planet.ee/01/anm/scrabble_registreeru_2015.html

Nähere Informationen: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
NB! Wir spielen mit  Classics Words Solo (Android)

DACHL&EDLV