• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • color1 color
  • color2 color
  • color3 color

Twinning partnerlusprojektide konkurss 2011/2012

Tiigrihüppe Sihtasutus kutsub Eesti õpetajaid ja õpilasi osalema programmi Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning partnerlusprojektide konkursil.
Projekti saab konkursile esitada õpetaja, selleks peab ta olema registreerunud portaalis www.etwinning.net ja loonud partnerlusprojekti mõne Euroopa kooliga. Partnerlusprojekt peab olema registreeritud portaalis www.etwinning.net.


Kuidas kandideerida?
Kandideerida saab eTwinning portaali kaudu, esitades oma töölaualt taotluse kvaliteedimärgi saamiseks. Lisada tuleb kindlasti lingid projektitöö käigus valminud materjalidele. Kvaliteedimärgi taotlused peavad keskses portaalis olema täidetud hiljemalt 23. aprilliks 2012.
Konkursile võib esitada 2011./2012. õppeaastal loodud projekte.


Auhinnad
Esimese kuni kolmanda koha saavutanud projekti juhendanud õpetajale osalemine rahvusvahelisel koolitusel mõnes Euroopa riigis, võiduprojektides osalenud õpilastele on auhinnaks töötuba, mis põhineb tehnoloogia kasutamisel ja loovusel.
Neljanda kuni kümnenda koha saavutanud projekte juhendanud õpetajatele on auhinnaks internetipõhiseks koostööks sobivad töövahendid.

Üle-Euroopaline uuring eTwinningu kohta

Hea õpetaja,

Euroopa Komisjoni eestvedamisel on käimas üle-Euroopaline eTwinningu uuring. Tiigrihüppe Sihtasutus palub kõikidel eTwinningus osalenud õpetajatel täita küsimustik, et anda tagasisidet, mida  Teie kui õpetaja arvate eTwinningust ja kas sõpruskoolide programm on toonud muutusi Teie kooli õppetöösse.
Uuringu leiate siit

eTwinning

eTwinning (www.etwinning.net) on Sõpruskoolid Euroopas programm, mis pakub võimaluse internetipõhiseks koostööks. Eestis on etwinningu tegemiste kohta loodud vastav blogi www.sopruskoolid.blogspot.com.

Saksa keele õpetajad on etwinningus üsna tublid: järjekindlalt viiakse läbi etwinningu projekte, edukamate eest  on saadud nii rahvuslikke kui ka Euroopa kvaliteedimärke ja tublisid kohti Eesti  projektivõistlustel.

Saksa keele õpetajatest on etwinningu mentorid on Salme Allik, Krista Savitsch, Irina Ševtšenko, Aimi Jõesalu.

DACHL&EDLV