• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • color1 color
  • color2 color
  • color3 color

Eksamite Goethe-Zertifikat B1 ja Goethe-Zertifikat B2 teavitus- ja koolitusüritus

Kutse eksamite Goethe-Zertifikat B1 ja Goethe-Zertifikat B2 teavitus- ja koolitusüritustele
Uuendatud riiklike õppekavade võõrkeelte ainekavade õpitulemused tuginevad Euroopa Nõukogu keeleoskustasemetele. Tasemetepõhine lähenemine keeleõppes loob ühtsed alused keeleoskuse tõendamiseks Eestis ja rahvusvaheliselt. Jätkub Saksa II astme keelediplomi ja Saksa üldise kõrgkooliküpsuse eksami tunnustamine saksa keele riigieksamina. Seda võimalust said seni kasutada vaid nn keelediplomi koolide ja Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksakeelse osakonna õpilased.

Õpilastele väljastpoolt nimetatud koole kavandab Haridus- ja Teadusministeerium alates 2014. a saksa keele riigieksamina kasutusele võtta Goethe Instituudi poolt välja töötatud eksamid Goethe-Zertifikat B1 ja Goethe-Zertifikat B2.

Seoses sellega kutsume saksa keele õpetajaid novembris Tallinnas ja Tartus toimuvatele teavitus- ja koolitusüritustele.
Koolitused viib läbi Tallinna Saksa Kultuuriinstituut/Goethe Instituut ja need toimuvad koostöös HTMi ning SA Innovega. Üritused on osalejatele tasuta, sõidukulud katab lähetaja.

Koolituste toimumise ajad ja kohad:

Üldinfo ja B2-taseme eksam
14.11.2012    kl 11:00-16:00     Tallinna GI/SKI, Tolli 2     
16.11.2012    kl 11:00-16:00     Tartu SKI, Kastani 1   

B1-taseme eksam
26.11.2012    kl 11:00-15:00    SA Innove Tallinn, Lõõtsa 4         
28.11.2012    kl 11:00-15:00    Tartu SKI, Kastani 1

Vajalik on registreerumine SA Innove koduleheküljel http://www.innove.ee/et/uudised/40/kutse-eksamite-goethe-zertifikat-b1-ja-goethe-zertifikat-b2-teavitus-ja-koolitusuritustele 

B2-taseme koolitustele hiljemalt 12.11.12 ning B1-taseme koolitustele hiljemalt 22.11.12.

DACHL&EDLV