• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • color1 color
  • color2 color
  • color3 color

Lehrwerke (2016)

 

Gümnaasium: tasemed B1, B2
== Sicher, kirjastus Hueber ==

Eelised

digitaalne pakett valgele tahvlile
head lisamaterjalid
piisavalt uusi sõnu peatüki kohta
töövihikus uute sõnade juures piisavalt ruumi tõlgete kirjutamiseks
palju kommunikatiivseid harjutusi
head tekstid
hea ülesehitus
meediapakett filmidega
B2.1 õpik ja tv koos, B2.2 õpik ja tv koos

Puudused

online-harjutuste puhul mõnikord täiesti uus sõnavara
testid liiga lihtsad
mõned teemad ei kõneta noori
mõned kuulamisharjutused liiga rasked
osad teemad seotud töömaailmaga, õpilaste jaoks pole alati eakohane

 

 

== Ausblick, kirjastus Hueber ==

Eelised

õppekomplekt koosneb õpikust, töövihikust, õpetajaraamatust koos testidega, CD-plaadist
on olemas online-harjutused
harjutused kõikide osaoskuste kohta
töövihikus head sõnavara kordavad harjutused
töövihikus uute sõnade loend iga peatüki lõpus

 

 Puudused

testid liiga lühikesed ning kohati liiga lihtsad
mõnede peatükkide juures töövihikus liiga palju grammatikaharjutusi erinevatel teemadel
tekstid liiga pikad
õppekomplekti ei kuulu filmid
töövihikus ei ole uute sõnade juures ruumi tõlke kirjutamiseks


 == Schritte International, kirjastus Hueber == 

Eelised

head online-harjutused
harjutused kõikide osaoskuste kohta
õpik on töövihikuga koos
DVD töölehtedega

Puudused 

õpikus lugemistekstid liiga lühikesed

 

 

 == Ziel, kirjastus Hueber == 

Eelised

harjutused erinevate osaoskuste kohta
DVD töölehtedega
hea õpetaja käsiraamat
töövihik mahukas
head foneetikaharjutused
harjutused onlines

Puudused

testid liiga lühikesed
teemad ei kõneta noori
uue sõnavara loend puudub
grammatika teemad ebaloogilises järjekorras

 

== B- keel (6.-9. Kl.) ==

== Kein Problem, kirjastus Koolibri ==

Eelised

on olemas emakeelne tugi
väga hea töövihik
soodsa hinnaga
grammatika on esitatud süsteemselt
grammatika on antud töövihikus ja seda ei pea õpilased tagastama
on olemas väga head sõnavaraharjutused onlines
on olemas õpetaja käsiraamat ja testiraamat
on olemas sõnavaralehed
on olemas sõnakaardid (toiduained)
õpik ja töövihik toetavad teineteist
õppekomplekt on kerge

Puudused

ei ole interaktiivne
vananenud
grammatikatabelid ainult õpiku teises osas
puudub videomaterjal
vähe kuulamisülesandeid
1. ja 4. osa on väga mahukad
kuulamisülesanded ei ole autentsed
võiks olla rohkem grammatikaülesandeid

 

== Beste Freunde, kirjastus Hueber == 

Eelised

õpiku juurde kuuluvad töövihik, õpetajaraamat testidega ja CDd
uued sõnad on antud lausetes
õpikud on keeletasemete järgi
õpetajale on olemas terve digipakett
kodulehel on interaktiivsed harjutused, kahjuks B1.1. veel ei ole
on olemas videoklipid ja pildimaterjal
õpik ja töövihik toetavad teineteist
koduleheküljel (sisselogimisega) on olemas ka näidistest ja harjutusmaterjal, kahjuks alates A2.2. teisest poolest puudub

 

Puudused

vähe lugemistekste
mõned neist interaktiivsetest harjutustest ei tööta

 

 
==  Planet, kirjastus Hueber ==

Eelised

teemad on noortele huvitavad
õpik ja töövihik toetavad teineteist
on olemas CD ja DVD
on olemas õpetajaraamat lisamaterjalidega
on olemas head testid

 

Puudused

puudub emakeelne tugi
sõnad antud töövihikus, kuid ruumi tõlkimiseks pole jäetud
töövihik on liiga mahukas
pisut aegunud

 
 A-keel 1.-9. klass

== Planetino (A1-A2), kirjastus Hueber ==

 Eelised

sobilik vanusele 7-11
palju dialooge
CD-rom lisaülesannetega
interaktiivne õpik smart-tahvliga kasutamiseks
lisülesanded internetis 1. osa kohta
testid iga 2 peatüki kohta õpetajaraamatus
DACHL- teemad


Puudused

uue grammatika sissetoomine (Perfekt ja Präteritum korraga)
TV-s pole sõnade tähenduste jaoks ruumi
3. osa üsna mahukas
õpiku jõuab läbi võtta 4 nädalatunni juures


== Planet (A2-B1), kirjastus Hueber == 

Eelised

Võib kasutada A-keele õpikuna, kui alustatud on Planetinoga
A-keeles võib alustada 6. klassis A2 õpikuga
0n-line ülesanded kirjastuse kodulehel
interaktiivne õpik smart-tahvliga kasutamiseks
kordamistestid TV-s
testid iga 2 peatüki kohta õpetajaraamatus
Planet + ümbertöötatud õpik ilmumas

 

Puudused

väga palju uusi sõnu
TV-s pole sõnade tähenduste jaoks ruumi
B1 raske ja mahukas
teemad ei kattu kohati õppekavaga
TV liiga mahukas
kohati aegunud
õpik ja tv sobilikud kaheks aastaks
kaalult raske

== Beste Freunde, kirjastus Hueber == 

Eelised

võib kasutada A-keele õpikuna
interaktiivsed ülesanded
interaktiivne õpik smart-tahvliga kasutamiseks
head, aktuaalsed teemad
sõnavara esitus TV-s koos näitelausetega
värviline
ei ole liiga mahukas
ei kaalu palju
õpetajaraamat põhjalik
projektid
kontrolltööd kahes rühmas
projektiideed
videod
CD-Rom
õpetajad soovitavad

 

Puudused


 
C-keel, gümnaasiumiaste 
== Menschen, kirjastus Hueber == 

Eelised

maksimaalne heakskiit õpetajatelt
hea ja kaasaegne õppekomplekt
õpetajaraamat ja lisamaterjalid, lingid
veebitöövihik
keskendutatakse kõikidele osaoskustele
DACHL printsiip
kompaktne
kõnetab õppijaid ja õpilasi
toredad videod koos ülesannetega
Moodle

 

Puudused

võiks sisaldada rohkem grammatikaülesandeid
testid alguses lihtsad kuid üsna mahukad (3 Lektioni kohta)

 
 C-keel, III kooliaste
==  Tangram, kirjastus Hueber ==

Eelised

kaasaegne
õpik ja töövihik koos
1.õpik väga sobiv algkursuse jaoks
sisaldab palju dialooge


 Puudused

== Themen neu, kirjastus Hueber ==

Eelised

süsteemne ülesehitus
teemad ja grammatika head
töövihiku vastused enesekontrolliks töövihiku lõpus

 Puudused

veidi vananenud
peatükid liiga mahukad
töövihik liiga mahukas

C-keel, III kooliaste ja  gümnaasiumiaste

== Deutsch für uns, kirjastus TEA ==

Eelised

kakskeelne, eestikeelse sõnastikuga
iga teksti ees on sõnavara välja toodud


Puudused

aegunud,must-valge trükk
tekstid ja teemad kehvad
töövihik nõrk
süsteemitu grammatika
testid on pigem harjutusvara
ei ole interneti tugeDACHL&EDLV