• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • color1 color
  • color2 color
  • color3 color

Weihnachtsquiz 2012 - Lösungen

 

 

WQ2012

http://edlv.planet.ee/Weihnachten2012/

Herzlichen Dank an alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen und natürlich auch an alle Lehrer und Lehrerinnen, die sich Zeit genommen haben um unser Quiz zu lösen. Wir hoffen, dass das Quiz auch in Ihre Deutschstunde Abwechslung und neue Kenntnisse gebracht haben.

Wir haben insgesamt 711 Antworten aus Estland, Deutschland, Griechenland und Ungarn bekommen. 145 Teilnehmer haben alle Fragen richtig beantwortet.
Folgende Teilnehmer und Teilnehmerinnen wurden von Fortuna ausgewählt:


Aigar Põldur
Annabel Rillo
Annika Strutinskaja
Eva Maria Sidron
Kelli  Piholaan
Kristi Jõgila
Martti Reimal
Merlin Alaküla
Patrik Nõlvak
Ronald Kivipelto
Saimon Hipponen
Sigrit Sarv
Sten Truija
Stenver Lipand
Ürgo Saaliste


Die Preisträger erhalten ihre Schokoladen im Januar 2013.

Herzlichen Glückwunsch allen Gewinner!

Aimi Jõesalu
Anneli Kesksaar

 

Hier sind die Ergebnisse 

Weiterlesen: Weihnachtsquiz 2012 - Lösungen

Käimas on viies saksakeelne e-konkurss õpilastele

uba viiendat korda saavad saksa keele huvilised-õpilased osaleda e-konkursil, seekordne saksakeelne e-konkurss on teemal "Eine Fernsehsendung für Deutsch".

Eraldi auhinnatakse esma- ja eelnevatel konkurssidel osalejate võistlustöösid kahes vanuseastmes!

Esimene e-konkurss sai teoks 2006 ja kandis pealkirja „Deutsch per Internet lernt man supernett“. Osalejad pidid elektrooniliselt kajastama oma lemmikinternetilehekülge. Teine saksakeelne e-konkurss toimus 2008, teemaks oli siis „Reklaam saksa keelele“ (Werbung Deutsch). Erinevaid e-keskkondi (esitlused häälega ja hääleta, blogid, videoklipid, postrid jne)  kasutades tegid osalejad reklaami  saksa keelele. 2010 toimunud  kolmanda e-konkursi teemaks oli „Saksa keele tund“ ( Deutschstunde ), eelmisel aastal toimunud neljandal e-konkursil võisteldi saksa keele õpetamise tuleviku võtmes (Deutschlernen in der Zukunft). Kõikidele eelnevatele konkurssidele on alati arvukalt laekunud toredaid ja huvitavaid töid!

Seekordne Tiigrihüppe Sihtasutuse ja ESÕS-i koostöös välja kuulutatud saksakeelne e-konkurss on teemal „Eine Fernsehsendung für Deutsch“/ „Telesaade saksa keelele“, mille käigus oodatakse üksikosalejatelt kuni maksimaalselt 10 minutit kestvaid videofilme, mis on üles laetud veebi. Võistlustööde esitamise tähtaeg on 15. november.

Võistlustöös võib kasutada erinevaid veebikeskkondi, mille tulemiks on videofilm. Ka seekord hinnatakse head ideed, teemale vastavust, keelelist korrektsust, tehnilist teostust, innovatiivsust. Võistlustöid hinnatakse  eraldi esmavõistlejate-koolide ja eelnevatel konkurssidel osalenud koolide võistlejate vahel kahes vanuseastmes: põhikooliastmes (6.-9.kl) ja gümnaasiumiastmes.

Kindlasti saab suurt abi  Koolielu (http://www.koolielu.ee ) töövahendite hulgast, kus on olemas tublide kolleegide poolt koostatud samm-sammult-juhendid.

Võistlustööde veebiaadressid palume saata Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! hiljemalt 15. novembriks. Samal aadressil palume anda teada võistlejatest (nimi, kool, klass)  hiljemalt 1. novembriks.

Traditsiooniliselt koostame ka selle e-konkursi töödest blogi ( eelmised tööd vastavalt : http://www.2esaksakonkurss.wordpress.com, http://www.3esaksakonkurss.wordpress.com, http://www.4esaksakonkurss.wordpress.com).

Julget pealehakkamist, nutikaid ideid ja  toredaid teostusi!
Põnevusega ootama jäädes
ESÕS-i eestseisuse ja IT-grupi nimel
Aimi Jõesalu

99 Gründe Deutsch zu lernen!

Ein Wettbewerb für Deutschlehrer/innen im Umfeld der IDT 2013 Bozen
 
Liebe Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer,
Es gibt viele Gründe, Deutsch zu lernen. Welcher ist besonders wichtig für Sie?
Teilen Sie es uns mit und gewinnen Sie!
1. Wer kann teilnehmen: alle Deutschlehrer/innen weltweit
2. Wie können Sie teilnehmen: nennen Sie uns den für Sie (oder Ihre Schüler/-innen) wichtigsten Grund Deutsch zu lernen in einem Satz oder Slogan und erklären Sie diesen in einem kurzen Text. Den Link, um an diesem Wettbewerb teilzunehmen, finden Sie auch am Ende dieser Seite.

3. Einsendeschluss: 28.2.2013

Mehr Infos finden Sie hier.

IKT integreerimine võõrkeeleõpetuse ainekavva

BCS koolitus

Koolitusel demonstreeritakse võimalusi, kuidas vastavalt uue õppekava nõudmistele integreerida IKT-d võõrkeeleõpetuse ainekavva ning seeläbi motiveerida õpilasi võõrkeeli õppima. Koolituse põhirõhk on praktilistel tegevustel. Tutvustatakse võimalusi, kuidas õpetaja saab võõrkeeletundides suunata õpilasi innovatiivsete vahendite kasutamisele.

Koolitusel käsitletavad teemad: loovkirjutamine erinevate veebipõhiste vahenditega, esitlused ja animatsioonid võõrkeele tunnis, ühiskirjutamise vahendid, veebipõhiste testide ja mängude loomine, taskuhääling, nutitelefon võõrkeeletunnis. Koolituse käigus valmib õpetajal veebileht kursuse käigus loodud materjalidega.

Koolitus toimub kahel päeval, koolituse kestus on 8 tundi, mõlemal päeval  kella 14.00 -17.00

Loe lähemalt

ESÕS suvelaagri info

Toetajad

Armsad kolleegid-suvelaagrilised!
Kohtume juba õige pea Võsul, Männisalu puhkekeskuses, Lääne 13 http://www.mannisalu.ee/    

Ööbimine on kahe- ja neljainimeste tubades, suurimale sõpruskonnale on üks viiekohaline tuba.  Soovitame kaasa võtta taskulambi õige tee leidmiseks pimeduses  ja ka sularaha, kui on soov soetada kirjastuse TEA väljaandeid kolmapäeval, 15.08. Kui teil on saksa keele õppega seotud häid mõtteid Virumaa Teataja ajakirjaniku jaoks, võiks need isegi kirja panna. Samuti toredaid mälestusi suvelaagritest. Nendest võiks ju kokku panna väikese mälestusteraamatu. Fotomeenutusi olete näituse jaoks juba saatnud, kui veel midagi toredat on, võite julgelt kaasa võtta.

Kuidas tulla Männisalu hostelisse?

Männisalu Puhkekeskus

I Tallinnast Loksa risti kaudu tulijad.
Kui jõuate Võsu sildini, siis näete peagi paremal ridaelamut ja selle kõrval väikest valget maja. Selle maja tagant pöörake paremale Aia tänavale. Sellel ristil on ka paremal pool silt Rannaliiv ja vasakul Männisalu hostel. Sõitke kogu aeg mööda asfaltteed ja jõuategi Männisalu hosteli juurde.

II Viitna ja Haljala poolt tulijad. Ka Tallinnast liinibussiga tulijad.
Jõudes Võsule, tulge kogu aeg otse mööda peatänavat( Mere). Möödute bussijaamast, toidukauplusest, sinisest majast ja jõuate paremal asuva roosa tornidega suvilani. Selle suvila juures näitavad sildid vasakul Rannaliiv ja paremal Männisalu. Pöörake vasakule Aia tänavale ja sõitke mööda asfaltteed Männisali hostelini.

 

Kui tekib küsimusi, siis helistage 56980648 (Andra)


Vaata ka täpsustatud programmi!
Kohtumiseni Võsul.
Lisainfo:   Piret 5280574 ja Signe  5281255

Eksamite Goethe-Zertifikat B1 ja Goethe-Zertifikat B2 teavitus- ja koolitusüritus

Kutse eksamite Goethe-Zertifikat B1 ja Goethe-Zertifikat B2 teavitus- ja koolitusüritustele
Uuendatud riiklike õppekavade võõrkeelte ainekavade õpitulemused tuginevad Euroopa Nõukogu keeleoskustasemetele. Tasemetepõhine lähenemine keeleõppes loob ühtsed alused keeleoskuse tõendamiseks Eestis ja rahvusvaheliselt. Jätkub Saksa II astme keelediplomi ja Saksa üldise kõrgkooliküpsuse eksami tunnustamine saksa keele riigieksamina. Seda võimalust said seni kasutada vaid nn keelediplomi koolide ja Tallinna Saksa Gümnaasiumi saksakeelse osakonna õpilased.

Õpilastele väljastpoolt nimetatud koole kavandab Haridus- ja Teadusministeerium alates 2014. a saksa keele riigieksamina kasutusele võtta Goethe Instituudi poolt välja töötatud eksamid Goethe-Zertifikat B1 ja Goethe-Zertifikat B2.

Seoses sellega kutsume saksa keele õpetajaid novembris Tallinnas ja Tartus toimuvatele teavitus- ja koolitusüritustele.
Koolitused viib läbi Tallinna Saksa Kultuuriinstituut/Goethe Instituut ja need toimuvad koostöös HTMi ning SA Innovega. Üritused on osalejatele tasuta, sõidukulud katab lähetaja.

Koolituste toimumise ajad ja kohad:

Üldinfo ja B2-taseme eksam
14.11.2012    kl 11:00-16:00     Tallinna GI/SKI, Tolli 2     
16.11.2012    kl 11:00-16:00     Tartu SKI, Kastani 1   

B1-taseme eksam
26.11.2012    kl 11:00-15:00    SA Innove Tallinn, Lõõtsa 4         
28.11.2012    kl 11:00-15:00    Tartu SKI, Kastani 1

Vajalik on registreerumine SA Innove koduleheküljel http://www.innove.ee/et/uudised/40/kutse-eksamite-goethe-zertifikat-b1-ja-goethe-zertifikat-b2-teavitus-ja-koolitusuritustele 

B2-taseme koolitustele hiljemalt 12.11.12 ning B1-taseme koolitustele hiljemalt 22.11.12.

Baltischer Deutschlehrertag 2012

Baltischer Deutschlehrertag 2012 vom 11.bis zum 13.10.2012 in Riga

„Global leben, europäisch denken, Deutsch sprechen” so lautet das Thema des diesjährigen Baltischen Deutschlehrertages (BDLT), weil wir meinen, dieser thematische Rahmen ist einerseits weit genug gefasst und beschreibt dennoch andererseits die aktuellen Existenzformen des Deutschen in ihrem inneren Zusammenhang durchaus zutreffend.  

Anmeldung für  Teilnehmer/Teilnehmerinnen

Das Teilnahmegebühr beträgt 60EUR für Verbandsmitglieder und 72EUR für Nichtmitglieder


Euroopa keeltepäeva tulemused

Auhinnad loositakse välja kõigi maksimumpunktid saanud võistlejate vahel. Auhinnasaajate nimed avalikustatakse 8. oktoobriks ja nendega võetakse ühendust.

Suur tänu kõigile võistlejatele, te olite väga tublid!

Õiged vastuseid leiate siit. (Õiged vastused avanevad küsimusel klikkides.)

Tulemused ja auhinnasaajad (loe edasi ...)

Maksimumpunktid kogunud osalejate nimed (loe edasi): Euroopa keeltepäeva tulemused

Eesti Goethe-Selts kuulutab välja Goethe tõlkevõistluse!

Eesti Goethe-Selts koostöös Weimari Goethe Seltsi ja Tartu Saksa Kultuuri Instituudiga kuulutab välja võistluse Goethe teoste eesti keelde tõlkimises gümnaasiumiõpilaste seas.

Võistlus viiakse läbi kolmes kategoorias: luuleteos, proosateos, essee.
Tõlgitavaks proosateoseks on "Die wunderlichen Nachbarskinder", esseeks "Über Wahrheit und Wahrscheinlichkeit der Kunstwerke: Ein Gespräch" ning luuleteosteks ballaad “Der Fischer”, sonett “Natur und Kunst” (Goethel ilma pealkirjata) ning “Erwache, Friederike” Sesenheimi laulude hulgast.


Reeglid:
1) Tõlkija valib tõlkimiseks ühe ülalnimetatud teose, kuid osaleda võib ka
kõigis kategooriates.
2) Tõlge tuleb esitada 15. oktoobriks 2012.
3) Tõlge tuleb teha iseseisvalt, kuid kasutada võib sõnaraamatuid ja
kommentaariume.
4) Tõlkeid hindab žürii koosseisus Ain Kaalep, Jaan Undusk, Ülo Matjus, Linnar Priimägi, Vahur Aabrams, Tiina Paesalu, Vahur Aabrams, Liina Lukas ja Kairit Kaur.
5) Tulemused kuulutatakse välja 30. novembril 2012.  
5) Võistluste peaauhinnaks on sõit Weimarisse juunis 2013, kahele parimale
tõlkijale. Auhindu tuleb rohkemgi.


Loomingulist palangut soovides
Liina Lukas, Eesti Goethe-Seltsi esimees
Kontakt: Kairit Kaur, Goethe-Seltsi kirjatoimetaja ( Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! )

Euroopa keeltepäev

 

26. septembril tähistatakse Euroopa keeltepäeva, et seeläbi tähtsustada kõiki Euroopas kõneldavaid keeli: nii suure kõnelejaskonnaga keeli kui ka murdeid, nii põliskeeli kui ka uusi keelekujusid.

Eestis korraldab keeltepäevaga seotud üritusi Euroopa Komisjoni tõlketeenistus ning selleaastane peaüritus toimub Narvas koostöös Tartu Ülikooli Narva Kolledžiga. Kolledži aatriumis saab teoks traditsiooniline keelte ja kultuuride päev, kus oma tegevust tutvustavad kultuuriinstituutide ja saatkondade esindajad. Sel aastal on esindatud Briti Nõukogu, Rootsi Saatkond, Taani Kultuuri Instituut, Soome Instituut, Puškini Instituut, Goethe Instituut, Ungari Instituut, Prantsuse Instituut, Austria Saatkond, Võru Instituut, Eesti Instituut, Fenno-Ugria Asutus, Poola Saatkond ja Euroopa Komisjoni esindus Eestis.

Veebiviktoriini auhinnad antakse Ida-Virumaalt pärit võitjatele kätte keeltepäeva peaüritusel 26. septembril Narvas. Teistele saadetakse auhinnad postiga koju või kooli.

Keeltepäeva kontaktisik:
Rita Niineste
Keelenõustaja
Euroopa Komisjoni esindus Eestis
DGT-Tallinn
Tel. 626 44 03
e-post: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Saksa keel on lihtne ja cool - auhinnasaajad

VEEBIVIKTORIINI „Saksa keel on lihtne ja cool“ võitjad otsustas loosiratas järgmiselt:
Ilona Ringvee -(2B) - Kadrioru Saksa Gümnaasium
Remi Ott -(5b) - Rakvere Reaalgümnaasium
Hanna Paaver -(5.c) - Rakvere Reaalgümnaasium
Dagmar Jakobson -(5.a) - Tõrva Gümnaasium
Karmo Kuusik -(3a) - Rakvere Gümnaasium
Anni Tamberg -(5) - Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium
Eliisa Sild -(5.a) - Rakvere Reaalgümnaasium
Sander Miller -(4. klass) - Suuremõisa Põhikool
Enel Ois -(5.b) - Rapla Vesiroosi Gümnaasium
Jaagup Paat -(3) - Suuremõisa Põhikool
Kris Toom -(5.B) - Rapla Vesiroosi Gümnaasium
Melissija Joosu -(3.c) - Rakvere Reaalgümnaasium
Kevin Vahermets -(5.) - Pärnu Sütevaka Humanitaar Gümnaasium
Sander Kanna -(3.C) - RRG
Markus Olaf Merioja -(3a) - Luunja Keskkool
Enrik Lillemaa -(3.a) - Rakvere Reaalgümnaaium
Michelle Soosaar -(3-b) - Tartu Descartes'i Lütseum
Reena Rikk -(3.c) - Rakvere Reaalgümnaasium
Kristo Mikotin -(3 .b ) - Rakvere Reaalgümnaasium
Lily Marlen -(4 klass) - Suuremõisa Pk
Eliise Altmäe -(3 a) -Luunja Keskool
Sarah Maria Lipp -(2) - Luunja Keskkool
Elisabeth Tiffany Lepik -(4.b) - Rakvere Gümnaasium
1 a klass õp. Aimi jõesalu juhendamisel -Põlva Keskkool
3a õp Riina Ilves juhendamisel - Liivalaia Gümnaasium

DIPLOMID JA ÜLLATUSAUHINNAD SAADETAKSE KOOLI.

Täname kõiki osalejaid ja nende juhendajaid.           

Eesti Saksa Keele Õpetajate Selts

DACHL&EDLV